Startpagina | BACCARAT | BACCARAT REGELS | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

BACCARAT REGELS

Er zijn verschillende variaties van het spel baccarat waarbij elk variatie verschillende spelregels heeft. De meest populaire typen van baccarat zijn americaanse baccarat, Chemine de fair en baccarat en bank, en elk type is verschillend van de anderen met verschillen in de spelregels.

REGELS VAN HET AMERICAANSE BACCARAT

Regels voor te spelen van americaanse baccarat. Americaanse baccarat kan gespeld worden door 14 mensen maximum. De plaatsen van de spelers zijn met nummers van 1 tot 15 met uitname van 13, want men denkt, dat 13 een ongelukkige nummer is. Elk van de spelers plaatst zijn staak op de tafel voor zichzelf. Er zijn drie zonen voor staken voor elk speler, die verschillende typen voor staken zijn, waarbij de mogelijkheden zijn - "speler", "bankier" of "gelijk". Elk speler kan zijn staak op een, twee or al de zonen op de tafel stellen. Toen men op een "speler" staak legt, legt de speler staak op zijn eigen kaarten. Toen men op een "bankier" staak legt, zal de speler gewinnen indien de hand van de dealer gewinstbrengend is. Toen men op "gelijk" staak legt, zal de speler gewinnen indien de speler en de bankier handen met gelijke waarde hebben. Toen men op "bankier" staak legt, dan gewint de speler, indien de hand van de dealer gewinstbrengend is.

Baccarat word gespeld met 6 tot 8 pakken kaarten, afhangend van de regeles van de casino. Om de waarde van elk hand te calculeren moet men de waarden van de kaarten verzammelen, waarvan de hand opgemaakt is, op deze manier: de kaarten van 2 tot 9 dragen de waarde; 10, jongen, dame en heer dragen waarde van 0 en de aas brengt 1. Bijvoorbeeld een hand, dit van 6 en 2 is, heeft de waarde 8 (6 + 2 = 8). Een hand, dit van een heer en 3 is, heeft de waarde 3 punten (0 + 3 = 3). Een hand, dit van een aas en 8 is, heeft de waarde 9 (1 + 8 = 9).

Indien de waarde van jullie hand is 10 of meer, de nummer van de tienden is niet gerekend. Bijvoorbeeld een heend, dit van 7 en 9 is, heeft de waarde 6 (want 7 + 9 = 16, maar het nummer van de tienden is niet gerekend, zodat de waarde van de hand is 6). Een hand, dit van 9 en 2 is, heeft de waarde 1 (9 + 2 = 11 => is 1). Op dezelfde manier - een hand, dit van 7 en 8 is, heeft de waarde 5 (7 + 8 = 15 => is 5). Indien jullie een hand met de waarde 0 (10) hebben, dan hebben jullie baccarat en dit is de meest slechte hand, die mogelijk is. Bijvoorbeeld een hand, dit van 6 en 4 is, heeft de waarde 0 (6 + 4 = 10 => is 0) en is baccarat genoemd.

Indien de waarde van jullie hand is 8 of 9, zij word "natureel" genoemd.

Het spel beginnt met het stellen van de staken en daarna de dealer (de bankier) geeft twee kaarten uit aan elk speler en ook twee aan zich zelf. Daarna berekend men de waarde van al de handen. Toen de berekening is gedaan, zijn er enkele manieren, waarop men het spel verder spelen kan:

- Indien enkel een van al de handen is natureel (met een waarde van 8 of 9), is zij de winnende hand
- Indien er twee of meer naturele handen zijn, maar enkel een heeft de waarde van 9, zo is deze hand winnend
- Indien er twee naturelen handen met een en dezelfde waarde zijn, het spel is gelijk
- Indien de zaak niet zoals boven beschreven is, dan geeft men nog een kaartje uit, eerst aan de speler en dan aan de dealer. Daarna berekend men de waarde van de handen nog eens en de hand, die meest dicht tot 9 is, gewint. Indien de waarden van de handen gelijk zijn, dan is ook het spel gelijk.

De derde kaart word volgens deze regels uitgegeven:

- Indien de hand van de speler een waarde van 5 of weiniger heeft, hij krijgt een derde kaart
- Indien de hand van de speler een waarde van 6 of 7 heeft, krijgt hij geen derde kaart
- Indien de hand van de dealer (bankier) een waarde van 7 heeft, krijgt hij geen derde kaart
- Indien de dealer een hand met waarde 6 heeft, krijgt hij een derde kaart enkel in het geval, dat de derde kaart van de speler 6 of 7 is
- Indien de dealer een kaart met waarde 5 heeft, krijgt hij een derde kaart in het geval, dat de derde kaart van de speler 4, 5, 6 of 7 is
- Indien de dealer 4 heeft, krijgt hij een kaart enkel in het geval, dat de derde kaart van de speler 2, 3, 4, 5, 6 of 7 is
- Indien de dealer een 3 heeft, krijgt hij een derde kaart in al de gevallen met uitname van het geval, dat de derde kaart van de speler 8 is
- Indien de dealer 0, 1 of 2 heeft, krijgt hij een derde kaart in al de gevallen

Als de speler zijn staak in de zone "speler" plaatst, zall hij winnen enkel indien zijn hand beter is dan de hand van de dealer. Als dit gebeurt, is de winst van de speler 1:1, dat betekent indien bijvoorbeeld jullie €50 hebt neergelegt en jullie wint, dan zullt jullie €100 krijgen.

Als de speler zijn staak in de zone "bankier" neerlegt, dan zal hij in dit geval winnen, indien de hand van de dealer met een hogere waarde als de hand van de speler is. In dit geval de betaling is nog 1:1, maar met 5% commission voor het casino.

Bij het neerleggen van jullie staak op "gelijk" zullen jullie winnen in het geval, dat er een gelijk is, dit betekent de waarden in de handen van de dealer en de speler gelijk zijn. De winst in dit geval zal 1:8 zijn, wat betekent, dat bij een staak van €50, bijvoorbeeld, jullie kunnen €450 winnen. Ondanks dit, is de staak op "gelijk" het slechste staak voor jullie, want het gelijk heel zelden gebeurt, wat ook de oorzaak is, dat het casino een voordeel voor jullie van 15,75 % zal hebben, indien jullie zo een staak gedurende het spel van baccarat neerleggen.

REGELS VAN CHEMINE DE FERRE BACCARAT

Regels van Chemine de ferre baccarat. De andere versie van baccarat is genoemd "Chemine de ferre" wat is de Fraanse versie van het spel. Chemine de ferre betekent "eizenbaan" in het Frans en het spel kan gevonden worden in enkele Europeese casinos (hoofdelijk Fraans). Het doel van het spel is hetzelfde zoals bij het americaanse baccarat - om een hand te krijgen, dit een waarde heeft, welk zo naast als mogelijk tot 9 ligt (de waarde van de handen is berekend op dezelfde manier zoals bij normale baccarat).

In het verschil tot het americaanse baccarat waar de casino de rol van de bankier spelt, heeft in Chemine de ferre elk van de spelers de mogelijkheid om een bankier te zijn en de speler leggen een staak onder elkaar. Men kan niet op een speler of bankier staak leggen, jullie moeten ofwel de ene zijn of de andere. De bank draait zich tegen de uur onder de speler waarbij elk van de spelers kan zich weigeren, om een bankier te zijn en de bankier word naar de volgende speler getransfereerd. In Chemine de ferre neemt het casino geen deel an het spel en zijn rol is enkel om te kijken of de spelers de regels van het spel volgen en het casino krijgt een comission daarvoor (normalgelijk 5%). De andere verschil tussen bijde typen van baccarat is dat bij Chemine de ferre in enkele gevallen de speler kunnen selecteren of zij een derde kaart zullen draaien of niet. Indien de speler een waarde van de hand 5 heeft, heeft hij de optie een derde kaart te draaien of niet.

REGELS VAN BACCARAT EN BANK

Een van de meest populairen versies van baccarat is genoemd „baccarat en bank“. Baccarat en bank is heel verschieden van het Americaanse baccarat en is gelijk meer an Chemine de ferre. Het verschil tussen de regels van baccarat en bank en de Chemine de ferre is het nummer van de pakkjen van kaarten, welk in dit geval is drie (soms kan men ook 2 of 4 gebruiken, maar 3 gebruikt men am meestal) en in de anderen typen van baccarat gebruikt men 8 pakkjes.

De tafel van baccarat en bank heeft plaats voor een bankier en rechts en links van de bankier kunnen er tot 5 spelers van elke zijde zijn. Hij draait een hand van elk zijde en een voor zich zelf. Enkel de bankier kan met de hand van de bankier spelen, en de spelers kunnen op de hand van hun zijde staak leggen of zij kunnen op bijde handen van de twee zijden van de tafel een staak leggen. De spelers kunnen een som als staak leggen, welk kleiner is dan de som van de bank. Indien deze som gereikt word, kan men geen verdere staken maken.

In baccarat en bank elk speler kan bankier zijn, maar als een speler een bankier will zijn, moet hij "banko" zeggen en het staak van de bankier op dit tijd betalen. Indien hij wint, zal hij het recht hebben, om een bankier te zijn, totdat een andere speler hem wint. Indien de speler over de bankier niet wint en geen bankier wordt voor drie keren, kan hij niet meer "banko" roepen en de bankier te uitdagen.

De regels voor draaien zijn delefde zoals bij Chemine de ferre maar de regels van baccarat en bank kunnen verschillend zijn in de verschillende casinos, zodat jullie zekker moeten zijn, dat jullie de regels weten voordat jullie met het spelen beginnen.

Jullie kunnen kostenlos baccarat spelen en ons baccarat strategie uittesten in een van de casinos beneden of als jullie registreren met een acount met virtueel geld en als jullie van onze scherpe bonus offerten gebruik maken, welke wij specieel voor jullie geselecteerd hebben.


Tags: regels van baccarat , hoe spelt men baccarat  Meer op het voorwerp