Startpagina | BINGO | BINGO ADVIESEN | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

BINGO ADVIESEN

Bingo is een pure geluk spel, maar er zijn enkele bingo adviesen, welke gevolgd kunnen worden, om een gemakkelijker en winstbrengend spel te hebben.

1. Verlaten jullie zallen voor bingo met heel veel mensen! Met anderen woorden hoe meer mensen deelnemen aan het spel van bingo, hoe weinig kansen hebben jullie voor een winst. In het algemeen hoe meer mensen hoe weinig het kans voor een winst. De oorzaak daarvoor is het feit, dat indien de bingo zaal is voll met mensen en veel mensen aan het spelen van bingo deelnemen de kans voor iemand te roepen BINGO voor jullie is groter. In het algemeen van maandag tot donderdag zijn er zwakere dagen voor bingo zalen, want er weiniger mensen zijn dan in het weeekend.

2. Jullie moeten altijd naar bonus geld en bonus spelen zoeken! Online bingo zallen met hoge reputatie altijd bidden een bonus geld en/of bonus spelen aan. Indien jullie een aanvangende speler zijn, met zekerhijd zullen jullie dit bonus geld willen hebben, want dit een goede mogelijkheid voor jullie zal zijn, om langer te spelen en jullie bekwaamheden beter te maken.

3. Nooit spellen jullie met meer bingo kaarten dan deze, die jullie kunnen volgen! Het zal goed zijn voor elk speler om de bingo kaarten tot een minimum te brengen, waarmee hij spelt. Indien de speler met te veel bingo kaarten spelt, hij zal deze niet doorzoeken kunnen en bemerken de winstbrengende nummers op tijd en op goede manier. Daarvoor kan hij een of twee nummers missen, wat zijn spel ruineren zal. Altijd is dit een goede idee, om met zo veel bingo kaarten te spelen, welke jullie kunnen volgen. In het aanvang moeten jullie enkel een kaart gebruiken, maar met de tijd en kennis zullen jullie leren, om met meerdere bingo kaarten goed om te gaan. Als aanvangende speler kunnen jullie gemakkelijk missen, indien jullie met te veel bingo kaarten spelen.

4. Altijd moeten jullie goed de nummers op jullie bingo kaarten opmerken! Elk speler moet goed naar de operator luisteren en naar de nummers, die hij zegt gedurende het bingo spel. Altijd maakt zeker, dat jullie goed luisteren en de nummers goed opmerken op jullie bingo kaarten. Een foutje van dit type kan ook een winstbrengende spel betekenen.
  Meer op het voorwerp