Startpagina | BLACKJACK | BLACKJACK VERZEKERING | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

BLACKJACK VERZEKERING

De blackjack verzekering is een belangrijke deel van het spelen en elk speler moet weten, wat de verzekering in blackjack is en hoe gebruik te maken van deze. Veel speler onderschatten de mogelijkheid om de verzekering te gebruiken maar dit is een fout, want nadat jullie kennen wat dit type van staak is deze en hoe jullie deze kunnen gebruiken, zullen jullie de voordeel van het casino gedurende het spel verminderen.

Blackjack spelers kunnen een staak verzekering maken enkel wanneer de kaart van de croupier die geopend is een aas is. De idee in dit geval is dat jullie de staak verzekeren tegen de mogelijkheid dat de dealerblackjack heeft en in dit geval jullie enkel een winst hebben, wanneer de dealer blackjack in zijn hand heeft. In het geval dat een dealer geenblackjack hand heeft, dan de speler verliest zijn staak verzekering. In bijde gevallen het spel loopt verder totdat de speler of de croupier wint, verliest of tot een gelijk komen.

Bijvoorbeeld, laat ons zeggen, dat wij een staak van $10 hebben en de eerste kaart van de dealer is een aas, dan zullen jullie een mogelijkheid hebben om een staak verzekering in de waarde van $5 te maken. Indien jullie willen, om het staak te leggen, zullen jullie in totaal $15 gelegd hebben. Indien de croupierblackjack heeft, dan zullen jullie $15 krijgen, wat betekent, dat jullie op 0 zullen zijn. Indien jullie geen verzekering maken en de croupier een blackjack krijgt, zullen jullie een verlies van $10 hebben.

Enkele spelers beslissen om de kaarten van al de spelers op de blackjack tafel te kijken en indien er te veel tienden, jongens, damen en herren op de tafel zijn, beslissen zij om geen staak verzekering te maken. In elk geval radden wijaan om een staak verzekering te maken elke keer, wanneer de geopende kaart van de croupier een aas is.

Jullie kunnen kostenlos blackjack spelen in een van de casinos beneden of als jullie registreren met een acount met virtueel geld of met deponeren als jullie van onze goede bonus offerten gebruik maken, welke wij specieel voor jullie geselecteerd hebben.


Tags: blackjack  Meer op het voorwerp