Startpagina | CRAPS | CRAPS STRATEGIE VOOR AANVANGENDE | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

CRAPS STRATEGIE VOOR AANVANGENDE

Het gemakkelijkste en simpelste craps strategie voor aanvangende is om de regels van het speel te leren als ook de typen van staken en hoe men deze goed gebruiken kan. Er zijn veel typen van staken, welke de spelers kunnen leggen gedurende het speel van craps, maar bij de verschillende staken is er een verschillend voordeel van het casino voor de spelers. De voordeel van het casino can ook veranderd worden afhankelijk van de staak, welk jullie gekozen heeft en onze craps strategie voor aanvangende is een systeem voor leggen van staken, welk jullie een beste kans voor te winnen geeft. Beneden zullen jullie de verschillende typen van staken in craps vinden met de voordeel van het casino over casino spelers:

1. Pass Line/Don't Pass Line/Come/Don't Come staken - 1.40%

2. Field staken - 5.60%

3. Big 6/Big 8 - 9.10%

4. Horn - 12.50%

5. Craps 2/Craps 12 - 13.90%

6. Any 7 - 16.70%

Jullie kunnen het zelf zien, in het spelen van craps het laagste voordel voor het casino is bij Pass Line, Don't Pass Line, Come en Don't Come staken - 1.40%. Daarom voor een beginner bij craps moet de beste strategie zijn, om de staken te leggen, waar het casino het laagste voordeel heeft.

Indien jullie een geadvanceerd speler van craps zijn, kunnen jullie lezen onze craps stretige voor geadvanceerde.

Jullie kunnen onze craps strategien testen volledig kostenloos in het online casino (met virtueel geld) en jullie kunnen zien hoe effectief deze kunnen zijn en ook winstbrengend.


Tags: craps , craps strategie , craps strategies  Meer op het voorwerp