Startpagina | CRAPS | CRAPS STRATEGIE VOOR GEADVANCEERDE | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

CRAPS STRATEGIE VOOR GEADVANCEERDE

Nadat jullie geleerd hebben om goed de verschillende typen van staken in craps te gebruiken, bij welke het casino de kleinste mogelijke voordeel heeft, dat betekent dat jullie onze craps strategie voor aanvangende heeft geleerd en jullie kunnen verder gaan en onze craps strategie voor geadvanceerde leren, welke jullie beneden kunnen vinden.

Onze craps strategie voor geadvanceerde vereist van jullie om een staak van $3 te leggen op 12, 3 en 2 (elk $1 op elk nummer), sammen met Pass Line staak. Pass Line staak zal jullie voor 7 bewaren. De betaling voor 12 en 2 is 30:1 en voor 3 is 15:1. Indien men 12 of 2 heeft, zullen jullie gewinnen $30. Indien men 3 heeft, zullen jullie gewinnen $15.

Jullie zullen als staak $40 Pass Line leggen en de staak op 12, 3 en 2 (elk $1 op elk nummer). Samen met hen zullen jullie $5 op 4, 5, 9 en 10, en $6 op 6 en 8 als staak leggen (zie de afbeelding rechts).

Jullie kunnen onze craps strategien testen volledig kostenloos in het online casino (met virtueel geld) en jullie kunnen zien hoe effectief deze kunnen zijn en ook winstbrengend.


Tags: craps , craps strategie , craps strategies  Meer op het voorwerp