Startpagina | CRAPS | CRAPS TYPEN VAN STAKEN | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

CRAPS TYPEN VAN STAKEN

Daar zijn te veel verschillende typen van craps staken, welke te leggen zijn gedurende het spelen van craps. Daar zijn enkele van de staken, welke de spelers kunnen maken gedurende het spel:

PASS LINE STAAK

PASS LINE staak in het craps is gelegd tegen PASS LINE sektor van de tafel. De staak is winstbrengend indien de eerste draaien na het leggen van de staak (COME OUT draaien) is 7 of 11 en de staak verliest, indien de dubbelsteentjes 2, 3 of 12 tonen.

In het geval, dat het eerste draaien is 4, 5, 6, 8, 9 of 10, dan plaatst men een punt. Om de staak daarna te winnen, bij de volgenden draaien moeten jullie de waarde draaien van een punt (wat jullie bij het eerste draaien hebben) voordat jullie een 7 draaien. In het geval, dat jullie 7 voor de punt draaien, dan verliezen jullie de staak.

Nadat men de punt heeft, hebben jullie geen recht op veranderingen of verwijdering van jullie staak.

DON'T PASS STAAK

DON'T PASS staak in craps is gelegd in DON’T PASS sektor van de tafel. DON'T PASS staak is winstbrengend indien het eerste draaien na het leggen van de staak (COME OUT draaien) is 2 of 3 en de staak verliest indien de dubbelsteentjes tonen 7 of 11. Indien jullie 12 draaien daar is een gelijk en het spel loopt verder.

In het geval, dat het eerste draaien is 4, 5, 6, 8, 9 of 10, legt men eenpunt en om de staak te winnen moet de craps speler een 7 draaien, voordat jullie de waarde van punt draaien (eerste draaien) nog een keer.

Indien de punt voordat de 7 geworpen is, DON’T PASS staak verliest.

Nadat men de punt heeft, heeft de craps speler geen recht op veranderingen of verwijdering van zijn staak.

COME STAAK

COME is een type van staak in craps en kan gelegd worden enkel nadat men maakt een punt. De regels voor COME staken zijn dezelfde zoals bij PASS LINE staak.

COME staak is gelegd in de sektor COME op craps tafel. Hij gewint indien het draaien 7 of 11 toont en verliest indien de dubbelsteentjes 2, 3 of 11 tonen.

Indien het draaien toont 4, 5, 6, 8, 9 of 10, COME punt is gelegd op de craps tafel. Om de staak te winnen, moeten jullie COME punt voordat jullie 7 draaien. Indien men een 7 draait voordat de COME punt gedraait is, word het staak verloren.

Nadat men de punt heeft, heeft de craps speler geen recht op veranderingen of verwijdering van zijn staak.

DON'T COME STAAK

DON'T COME staak in craps kan gelegd worden enkel nadat men maakt de punt. De regels voor DON'T COME staken zijn dezelfde zoals bij DON’T PASS LINE staak.

DON'T COME staak is gelegd in de sektor DON'T COME op craps tafel. Hij gewint indien het draaien 2 of 3 toont en verliest indien de dubbelsteentjes 2, 7 of 11 tonen. Indien men 12 draait, dan heeft men gelijk en het spel loopt verder.

Indien het draaien toont 4, 5, 6, 8, 9 of 10, COME punt is gelegd op de craps tafel. Om de staak te winnen, moeten jullie 7 draaien voordat men COME punt draait. Indien jullie de COME punt draaien voordat jullie de 7 draaien, DON’T COME staak word verloren.

Nadat men de punt heeft, heeft de craps speler geen recht op veranderingen of verwijdering van zijn staak.

PLACE STAAK

PLACE staken in craps zijn gelegd enkel op de volgende nummers: 4, 5, 6, 8, 9 of 10.

PLACE TO WIN STAAK

De sektor WIN van craps tafel is de plaats, waar de spelers de staken PLACE BET TO WIN leggen. Jullie kunnen de staak winnen indien jullie het nummer draaien, waarop jullie een staak gelegd heeft voordat jullie het 7 heeft gedraait. De staak verlierst indien jullie 7 voor het nummer draaien, waarop jullie de staak gelegd hebben.

PLACE BET TO WIN staak kan gelegd worden en verwijderd worden op elke tijd.

PLACE TO LOSE STAAK

De sektor LOSE van de craps tafel is de plaats, waar de spelers hun staken PLACE BET TO LOSE leggen. Jullie kunnen de staak winnen indien jullie 7 draaien voor het nummer, waarop jullie de staak gelegd heeft. De staak verlierst indien jullie eerst het nummer draaien, waarop jullie de staak gelegd hebben.

PLACE BET TO LOSE staak kan gelegd worden en verwijderd worden op elke tijd.

FREE ODDS STAAK

In craps is er FREE ODDS staak, welk gelegd wordt ofwel waar depunt is of waar de COME punt is.

Jullie moeten opmerken, dat jullie heel voorzichtig moeten zijn en zeker moeten zijn, dat jullie de juiste som staken, zodat de betaling welk jullie zullen betalen 1:1 zal zijn. Bij 4 en 10 is de betaling 1:1. Bij 6 en 8, moeten jullie $5 als staak leggen of een staak deelbaar aan 2. Bij 5 en 9, moeten jullie $2 als staak leggen of een staak deelbaar aan 2.

Jullie moeten altijd weten, dat PASS/DON’T PASS staak de waarde van de staak FREE ODDS bepaald.

FREE ODDS AFTER PASS LINE STAAK

FREE ODDS AFTER PASS LINE staak is gelijk als waarde aan de waarde van jullie PASS LINE staak en is gelegd enkel nadat men maakt de punt. De regels voor dit type van staak zijn dezelfde zoals bij PASS LINE staak.

Indien de staak PASS LINE winstbrengend is, dan worden ook betaaldPASS LINE staak en FREE ODDS AFTER PASS LINE staak.

FREE ODDS AFTER PASS LINE staak kan op elke tijd gelegd of verwijderd worden, nadat men de punt gemaakt heeft.

FREE ODDS AFTER DON'T PASS LINE STAAK

FREE ODDS AFTER DON'T PASS LINE staak is gelijk als waarde aan de waarde van jullie DON'T PASS LINE staak en is gelegd enkel nadat men maakt de punt. De regels voor dit type van staak zijn dezelfde zoals bij DON'T PASS LINE staak.

Indien de staak DON'T PASS LINE winstbrengend is, dan worden ook betaald DON'T PASS LINE staak en FREE ODDS AFTER DON'T PASS LINE staak.

FREE ODDS AFTER DON'T PASS LINE staak kan op elke tijd gelegd of verwijderd worden, nadat men de punt gemaakt heeft.

FREE ODDS AFTER A COME STAAK

FREE ODDS AFTER A COME staak is gelijk als waarde aan de waarde van jullie COME staak en is gelegd enkel nadat men maakt de punt. De regels voor dit type van staak zijn dezelfde zoals bij COME staak.

Indien de staak COME winstbrengend is, dan worden ook betaald COME staak en FREE ODDS AFTER A COME staak.

FREE ODDS AFTER A COME staak kan op elke tijd gelegd of verwijderd worden, nadat men de punt gemaakt heeft.

FREE ODDS AFTER A DON'T COME STAAK

FREE ODDS AFTER A DON'T COME staak is gelijk als waarde aan de waarde van jullie DON'T COME staak en is gelegd enkel nadat men maakt de punt. De regels voor dit type van staak zijn dezelfde zoals bij DON'T COME staak.

Indien de staak DON'T COME winstbrengend is, dan worden ook betaald DON'T COME staak en FREE ODDS AFTER A DON'T COME staak.

FREE ODDS AFTER A DON'T COME staak kan op elke tijd gelegd of verwijderd worden, nadat men de punt gemaakt heeft.

HARD WAY STAAK

HARD WAY kan gelegd worden op 4, 6, 8 of 10.

De craps speler kan dit staak leggen op de sektor met dubbelsteentjes onder de sektor any seven. Om te gewinnen de staak, zullen jullie het geselecteerde nummer als doppeltje draaien moeten voordat men 7 draait of het nummer als single draaien. Indien julliet dat niet kunnen maken, dan wordt het staak verloren.

HARD WAY staak kan gelegd worden en verwijderd worden op elke tijd.

BIG 6 STAAK

Om de staak BIG 6 te winnen, moeten jullie 6 draaien voordat men 7 draait. Indien men 7 heeft voordat men 6 heeft, wordt het staak verloren.

BIG 6 staak kan gelegd worden en verwijderd worden op elke tijd.

BIG 8 STAAK

Om de staak BIG 8 te winnen, moeten jullie 8 draaien voordat men 7 draait. Indien men 7 heeft voordat men 8 heeft, wordt het staak verloren.

BIG 8 staak kan gelegd worden en verwijderd worden op elke tijd.

FIELD STAAK

FIELD staak wordt in de sektor FIELD van de craps tafel gelegd. Om jullie staak FIELD winstbrengend te zijn, moeten jullie 2, 3, 4, 9, 10, 11 of 12. FIELD staak is verloren indien men 5, 6, 7 of 8 draait.

HORN STAAK

HORN staak word op de EEEEE/CCCCC sektor van de craps tafel gelegd en de craps speler kunnen op Е, С of op bijde een staak leggen. Е staak is winstbrengend indien jullie 11 draaien, en C wint indien men 2, 3 of 12 draait. E/C staak is verloren indien men 2, 3, 11 of 12 draait.

Jullie kunnen ook efkens naar onze artikel kijken, craps limieten en betalingen, waar jullie verschillende typen van staken en betalingen voor hun kunnen vinden.

Jullie kunnen konstenloos craps spelen in een van de casinos beneden, of indien jullie zich inschrijven met een account met virtueel geld of jullie deponeren een gebruik maken van onze uitstekende bonus offerten, welk wij geselecteerd hebben specieel voor jullie.


Tags: craps , typen van staken  Meer op het voorwerp