Pai gow poker is casino speel, dit gebaseerd is op een oude Chinese speel van domino, genoemd Pai gow, en dit is een combinatie van domino en poker, en intussen de kracht van handen in pai gow poker is dezelfde zoals in de poker (met uitname dat 5 aas is de strengste hand en aas-2-3-4-5 is de tweede strengste straight flush of straight). Het speel kan gespeeld worden met tot 7 mensen , met 52 kaarten en een jocker. In pai gow poker de joker is een kaart, welke jullie kunnen gebruiken als aas of met een joker jullie kunnen hebben straight, straight flush of flush.

Elk van de pai gow poker spelers krijgt 7 kaarten en het doel van het speel is om over de croupier te winnen. De spelers zien zijn kaarten en verdelen deze in twee aparte handen - een met de beste hand van 5 kaarten en andere - met de beste hand van 2 kaarten. De handen zullen zo geselecteerd zijn zodat de hand met 5 kaarten beter zal zijn als de hand van 2 kaarten. Zoals wij boven al gezegd hebben, de kracht van handen in pai gow poker is dezelfde zoals bij het gewone poker.

Nadat al de spelers hun 7 kaarten in twee kaarten verdeeld hebben, moeten al de spelers de handen, die al verdeeld zijn, op de tafel leggen en dan is de orde van de croupier om zijn 7 kaarten naar twee handen te verdelen zoals de spelers. Nadat de croupier dit maakt, zijn al de handen van de spelers geopend, om een vergelijking te kunnen maken met de handen van de croupier.

De mogelijke uitgaan bij het spelen van pai gow poker zijn:

De speler winnt de staak enkel indien zijn twee handen zijn groter als de handen van de croupier.

Indien de croupier met de ene hand wint en de speler met de andere hand wint, dan hebben wij een gelijk en de speler gewinnt geen geld, maar men verdeeld nieuwe handen. Er is ook een gelijk indien de speler de ene hand gewint en de andere is dezelfde zoals van de croupier.

De speler verliest de staak indien de croupier gewinnt bij de twee handen of indien de dealer enkel de ene hand gewinnt, en bij de andere daar is een gelijk, als ook indien bij bijde handen een gelijk is.

Als jullie zien, de regels van pai gow poker zijn heel simpel en dit type van poker is een heel interessant speel, wat ook veel plezier kan brengen. Al wat jullie moeten doen is een beetje het speel te oefenen en daarna kunnen jullie onze strategie voor pai gow poker lezen, welke jullie zal helpen om beter te spelen en meer plezier te hebben.


Tags: pai gow poker , pai gow poker regels , hoe speelt men pai gow poker  Meer op het voorwerp