Startpagina | POKER, PAI GOW POKER | PAI GOW POKER STRATEGIE | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

PAI GOW POKER STRATEGIE

Nadat jullie one regels voor het spelen van pai gow poker op onze website gelezen hebben, moeten jullie bereid zijn, om onze pai gow poker strategie te kennen, welke jullie zeggen zal, wat jullie in de verschillenden situaties moeten doen, om een voordeel te krijgen voor jullie tegenspelers bij het spelen van pai gow poker.

Nadat jullie 7 kaarten zijn gedraait, dan moeten jullie snel kijken en een beslissing nemen wat jullie zullen doen en hoe deze aan de juiste handen van 5 kaarten en 2 kaarten te verdelen, zodat jullie de hoogste kans zullen hebben om over de croupier te winnen.

Indien jullie geen paren, straight of flush hebben, dan moeten jullie de strengste kaart in de hand van 5 kaarten gebruiken en de tweede en derde kaart voor de hand van 2 kaarten gebruiken.

Indien jullie drie een en dezelfde kaarten hebben, moeten jullie deze in de hand van 5 kaarten plaatsen en de anderen hoge kaarten in de hand van 2 kaarten. Maar daar is een uitname - indien jullie 3 aas hebben, dan is het beter om een paar asen in de hand met 5 kaarten en een aas in de hand met 2 kaarten te plaatsen.

Het geval, in dit de spelers het te moeilijk hebben, wat te maken en ook meestal foutjes maken, is wanneer zij twee paren hebben in hun kaarten. De juiste manier van spelen is van de paren, die verdeeld zijn, afhankelijk. In het geval dat jullie een grote paar hebben en ook een lage paar samen met lage kaarten, dan is het beter om de grote paar in de hand van 5 kaarten te leggen en de lage paar in de hand van 2 kaarten. Een andere wijze om met twee paren te spelen is wanneer de paren zijn van lage kaarten en dan is het beter om bijde paren in de hand van 5 kaarten te plaatsen en de hoge kaarten in de hand van 2 kaarten te plaatsen.

Indien jullie drie paren hebben, moeten jullie de hoogste paar in de haand met twee kaarten plaatsen.

Indien jullie een straight hebben, dan moeten jullie de straight behouden in de hand met 5 kaarten en de anderen kaarten in de hand met 2 kaarten.

Indien jullie een full house hebben, dan moeten jullie drie een en dezelfde kaarten plaatsen in de hand met 5 kaarten en de paar in de hand met 2 kaarten.


Tags: pai gow poker strategie , pai gow poker strategien  Meer op het voorwerp