Startpagina | ROULETTE | ROULETTE "$150" STRATEGIE | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

ROULETTE "$150" STRATEGIE

Roulette strategie "$150" is genoemd op de som van geld, welk wij normaalgezien als staak leggen, wanner wij deze gebruiken.

Hier is de manier van gebruiken van roulette strategie "$150":

1. Jullie moeten een staak van $50 leggen op de eerste dozijn (eerste 12). Kaansen om te winnen van 1:3.

2. Jullie moeten een staak van $50 leggen op de tweede dozijn (twede 12). Kaansen om te winnen van 1:3.

3. Jullie moeten $5 als staak leggen op 10 toevallig gekozene nummers van de derde twaalf (derde 12). Kaansen om te winnen van 1:35.

Nadat jullie deze staak maken, zullen jullie zien, dat jullie al de nummers op de tafel van roulette hebben, naast drie - 0 en twee nummers van de derde 12. Indien het nummer van de eerste 12 is, dan winnen jullie $150 of dit wat jullie als staak gelegd hebben – jullie zijn gelijk. Indien een nummer van de tweede 12, dan is de situatie dezelfde - jullie zijn gelijk. Indien een van de nummers van de derde 12 op welke jullie een staak gelegd hebben, is gekomen, dan zullen jullie $180 winnen en jullie zullen een winst van $30 hebben.

Voorbeeld:

Ik leeg een staak van $50 op de eerste 12, $50 op de tweede 12 en $5 op de volgende nummers: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34. Dit maakt in totaal een staak van $150 en als jullie zelf kunnen zien, wij kunnen verliezen enkel indien de nummers 0, 35 ,36 komen. De kans dat deze nummers zullen komen is heel kleen, maar indien jullie in deze dag geen geluk hebben, kan dit ook gebeuren.

De hoofdidee hier is dat een van de nummers van de derde 12 zal komen (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 of 34), want in dit geval wij een winst van $30 zullen hebben. Indien een van de nummer 1 tot 24 opkomt, zullen wij niets verliezen, want ons staak op de dozijns de verlies zal deken.

Roulette strategie "$150” kan met verschillende sommen gedaan worden voor de staken voor een draaien afhankelijk van de som die jullie hebben: $300 staak ($60 winst voor draaien), $600 staak ($120 winst voor draaien) of $900 staak ($180 winst voor draaien).

Jullie kunnen de 10 nummers kiezen, welke vanuit de eerste 12 zullen zijn, indien jullie dit wensen, maar jullie moeten de configuratie van de strategie behouden. Dit betekent, dat indien jullie het kiezen, om op 10 nummers van de eerste 12 een staak te leggen, moeten jullie de anderen staken op de tweede 12 en de derde 12 leggen in plaats van de eerste 12 en de tweede 12 leggen. Jullie kunnen hetzelfde doen indien jullie wensen op 10 nummers van de tweede 12 een staak te leggen (de anderen staken zullen op de eerste 12 en derde 12 zijn).

Jullie kunnen deze strategie testen voor het spelen van roulette volledig kostenlos in de online casinos met virtueel geld balance en jullie zullen zelf zien hoe effectief en winstbrengend zij kan zijn.


Tags: roulette , roulette strategie  Meer op het voorwerp