Startpagina | ROULETTE | ROULETTE JAMES BOND STRATEGIE | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

ROULETTE JAMES BOND STRATEGIE

De strategie voor het spelen van roulette van James Bond is een heel simpel systeem voor staken te leggen. Jullie hebben nodig $200 om een staak te maken bij deze strategie. Jullie moeten een staak van $140 leggen op grote nummers (19-36), $50 op zes nummers 13-18 (zie het beeldje), en $10 op nul als verzekering.

Mogelijke uitgangen:

Indien een nummer van 19 tot 36 opkomt zullen jullie een winst van $80 hebben.

Indien een nummer van de 6 nummers van 13 tot 18 opkomt zullen jullie een winst van $100 hebben.

Indien nul opkomt zullen jullie een winst van $160 hebben.

Indien een nummer van 1 tot 12 opkomt en jullie verlieren, moeten jullie de staak volgende keer vergroteren, zoals bij Martingale systeem.

Wanneer jullie de strategie voor het speel van roulette van James Bond gebruiken, jullie moeten in acht nemen het feite, dat jullie heel snel winste kunnen hebben, maar nadat jullie een winst krijgen, zou het beter zijn, om voor de dag met het spelen te stoppen. Jullie moeten de strategie voor het speel van roulette van James Bond gebruiken wanneer jullie genoeg middellen heeft in de balance, om in het speel te kunnen blijven in het geval van een lange rijvolge van verliesbrengende draaien.

Jullie kunnen deze strategie testen voor het spelen van roulette volledig kostenlos in de online casinos met virtueel geld balance en jullie zullen zelf zien hoe effectief en winstbrengend zij kan zijn.


Tags: roulette systeem , james bond roulette  Meer op het voorwerp