Startpagina | ROULETTE | ROULETTE LABOUCHER STRATEGIE | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

ROULETTE LABOUCHER STRATEGIE

De Laboucher strategie voor het speel van roulette is ook de zogenoemdesysteem van doorkruisen. Deze strategie voor het speel van roulette heeft sommige variaties maar in haar simpelste vorm moeten jullie op een blad papier een serie van groter wordende nummers, bijvoorbeeld – 1 2 3 4 5 6. De series kunnen kort of lang zijn en het is niet nodig om opeenvolgend te zijn, zij kunnen op deze manier uitzien – 1 1 2 2 3 5 8. Om te beginnen deze strategie voor het spel van roulette te gebruiken, moeten jullie een blad papier nemen, waar jullie de nummers moeten noteren. Bij de strategie voor het speel van roulette van Laboucher moeten jullie een staak leggen op een kleur naar jullie keuze (rood of zwart) en de staken leggen op dit kleur tot het einde van de cycle van leggen van staken. Elk nummer van de serie is een geld som of chips, welke de speler van roulette moet als staak leggen.

Voorbeeld 1:

Laat ons op een blad papier de volgende serie opschrijven – 1 2 3 4 5 6.

In dit geval zal jullie eerste staak de som zijn van het eerste en het laatste nummer in de serie – 1 + 6 = $7.

Indien jullie winnen, moeten jullie het eerste en het laatste nummer van de serie doorkruisen (de nummers, welke wij voordat opgesomd hebben – 1 en 6). Nadat wij deze doorkruizen, zal onze serie op de volgende manier uitzien – 2 3 4 5, en dit betekent dat onze volgende staak zal nog een keer $7 zijn – de som van de eerste en de laatste nummers van de serie (2 + 5 = 7). Indien jullie nog eens winnen, zullen jullie doorkruisen 2 en 5 en de serie zal op deze manier uitzien – 3 4. Jullie volgende staak zal zijn 3 + 4 = $7 en indien jullie nog eens winnen, zullen jullie 3 en 4 doorkruizen en jullie zullen geen nummers meer in de serie hebben, wat zal betekenen, dat jullie een speel hebben gespeeld.

Voorbeeld 2:

De serie welk ik gekozen heb en welk ik op een blad papier opgeschreven heb is – 1 2 3 4 5.

Mijn eerste staak zal $6 zijn (1 + 5 = $6). Indien ik deze verlies, moet ik de verloren staak van $6 tot het einde van de serie toevoegen, en de serie zal uitzien op dit manier – 1 2 3 4 5 6. Mijn tweede staak zal $7 zijn (1 + 6 = $7). Laat ons zeggen, dat ik nog een keer verlies, dit betekent, dat ik nog 7 moet toevoegen tot de serie en zij zal op dit manier uitzien – 1 2 3 4 5 6 7 Mijn volgende staak zal zijn $8 (1 + 7 = $8) en indien ik deze keer win dan zal ik het eerste en het laatste nummer van de serie doorkruisen – 1 en 7. Daarna de serie zal op dit manier uitzien – 2 3 4 5 6 – en mijn volgende staak zal zijn $8 (2 + 6 = $8). Indien ik nog eens win, zal ik doorkruisen 2 en 6 en de serie zal op deze manier uitzien – 3 4 5. Ik leg verder staken tot al de nummers in de serie doorgekruist zijn en daarna zal de serie volledig zijn. Jullie zullen zien dat wanneer dit gebeurt, jullie zullen altijd een winst hebben.

Een variante van de Laboucher strategie voor het spelen van roulette is de omgekeerde Laboucher strategie voor het spelen van roulette. Bij deze variante moeten jullie een nummer tot het einde van de serie toevoegen, nadat jullie winnen, en het eerste en het laatste nummer van de serie doorkruisen, nadat jullie winnen en het eerste en het laatste nummer van de serie doorkruisen, nadat jullie verlieren.

Jullie kunnen deze strategie testen voor het spelen van roulette volledig kostenlos in de online casinos met virtueel geld balance en jullie zullen zelf zien hoe effectief en winstbrengend zij kan zijn.


Tags: roulette systeem , roulette strategie  Meer op het voorwerp