Startpagina | ROULETTE | ROULETTE STRATEGIE VERZEKERING | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

ROULETTE STRATEGIE VERZEKERING

Strategie voor het spelen van roulette "verzekering" is relatief nieuw en gemakkelijk om te gebruiken. Indien jullie geluk hebben, zullen jullie grote winste hebben. Bij deze strategie voor het spelen van roulette moeten jullie op de eerste 12 of de derde 12 een staak leggen en als verzekering moeten jullie een staak leggen op 1-18 of 19-36 met een staak, welk twee keer groter is dan de staak, gemaakt op de dozijn.

Laat ons zeggen dat wij $25 op de eerste 12 als staak gelegd hebben en ook een verzekering op 1-18 op waarde van $50 (twee keer de staak van de gekozen dozijn). Indien 8 opkomt, winnen wij van bijde staken (de eerste 12 en 1-18) en wij krijgen $175 ($100 winst). Indien 13 opkomt, winnen wij $100 ($25 winst). Indien een nummer van de derde 12 opkomt, verliezen wij en moeten wij de staak verdubbelen bij de volgende draaien van de raad van roulette ($50 op de eerste 12 en $100 op 1-18).

Indien jullie de derde 12 kiezen, zal jullie verzekeringsstaak 19-36 zijn.

Voorbeeld:

Draaien nr.

Staak

Uitgang

Winst

1

$25 op 3de 12, $50 op 19-36

19

$25

2

$25 op 3de 12, $50 op 19-36

1

$-75

3

$50 op 3de 12, $100 op 19-36

28

$125

Jullie kunnen deze strategie testen voor het spelen van roulette volledig kostenlos in de online casinos met virtueel geld balance en jullie zullen zelf zien hoe effectief en winstbrengend zij kan zijn.


Tags: roulette systeem , roulette verzekering , roulette strategie  Meer op het voorwerp