Startpagina | ROULETTE | ROULETTE STRATEGIE VOOR MEEST ERVARENE | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

ROULETTE STRATEGIE VOOR MEEST ERVARENE

Onze strategie voor het spelen van roulette voor meest ervarene spelers, welke roulette hebben gespeeld voor een lange tijdstip en perfect het speel kennen. Dit is een heel efficient strategie voor het speel van roulette en wij aanbevelen deze voor degene, die de mogelijkheid heeft om deze uit te testen. De strategie is voor Europeese roulette. Haar nadeel is dat voor zij een groot deposit nodig is, om zeker te zijn dat ook bij een grote serie van onsuccesvolle draaien jullie geluk zullen hebben.

In het praktijk onze strategie voor het spelen voor meest ervarene spelers is gelijk aan onze strategie voor roulette voor geavanceerde, maar hiet kunnen jullie op 7 nummers staken leggen, wat jullie kansen groter maakt om te winnen bij een draaien van de raad tot 18.93%. hier de staken zijn veel dynamisch, hoger en de winsten zijn ook groter. Om de strategie voor het spelen van roulette op een niveau voor geavanceerde te kunnen gebruiken op een mogelijk meest effectief manier, zullen jullie $3430 in jullie balance hebben, sinds op deze wijze jullie zullen kunnen kopen met een serie van onsuccesvolle draaien tot 20 in nummer, bij elk van welke jullie een kans voor een winst hebben van 18.93%. De strategie voor het spelen van roulette op niveau geavanceerde kan ook gedaan worden met een heel kleen deposit - $430, maar met zo een balance zullen jullie in het speel kunnen blijven voor tot 12 onsuccesvolle draaien van de raad. Jullie kunnen ook aanvangen om de strategie voor het spelen van roulette voor meest ervarene toe te voegen met een balance van $1204, welk voor jullie genoeg zal zijn, om in het speel te blijven voor tot 16 onsuccesvolle draaien van de raad.

Hier is de wijze van gebruik van strategie voor het spelen van roulette voor meest ervarene spelers. Jullie moeten zeven nummers kiezen van de roulette, welke jullie denken, dat geluk zullen brengen en jullie leggen een staak van $1 op elk van hen ($7 in totaal). Jullie draaien en wachten op een nummer. Indien het nummer is een van de zeven, die door jullie gekozen zijn, jullie winnen en jullie herhalen dezelfde staak met dezelfde zeven nummers. Jullie moeten dit elke keer doen, wanneer jullie winnen. Indien jullie verliezen, jullie moeten verder staken leggen volgens de tabel, welke wij voor jullie opgemaakt hebben.

Voorbeeld:

Laat ons zeggen dat wij de volgende nummers van de roulette gekozen hebben: 1, 6, 8, 16,23, 28, 35.

Draaien 1: Wij leggen een staak van $7 op gekozen nummers ($1 op elk). Het balletje stopt op 0, dit betekent dat wij verliezen.

Draaien 2: Wij leggen een staak van $7 op gekozen nummers ($1 op elk). Het balletje stopt op 30, dit betekent dat wij verliezen.

Draaien 3: Wij leggen een staak van $7 op gekozen nummers ($1 op elk). Het balletje stopt op 3, dit betekent dat wij verliezen.

Draaien 4: Wij leggen een staak van $7 op gekozen nummers ($1 op elk). Het balletje stopt op 10, dit betekent dat wij verliezen.

Draaien 5: Wij leggen een staak van $21 op gekozen nummers ($3 op elk). Het balletje stopt op 25, dit betekent dat wij verliezen.

Draaien 6: Wij leggen een staak van $21 op gekozen nummers ($3 op elk). Het balletje stopt op 36, dit betekent dat wij verliezen.

Draaien 7: Wij leggen een staak van $35 op gekozen nummers ($5 op elk). Het balletje stopt op 23, dit betekent dat wij winnen.

Zoals jullie kunnen zien, wij bepalen in dit voorbeeld onze staken volgens de tabel, die beneden gegeven is. Jullie kunnen zien, dat wij de staken verhogen voor elk nummer na een bepaalde nummer onsuccesvolle draaien van de raad. Dit is gedaan, want op dit manier wanneer wij tot een succesvolle draaien kommen en winnen, zullen wij al terug hebben, wat wij tot nu toe verloren hebben, plus een winst, zoals jullie van de tabel beneden kunnen zien. De winst is verschillend en is van het nummer van draaien afhankelijk, waarbij een van jullie nummers opgekommen is en jullie winnen.

Draaien nr.

Staak

Aantal nummers

Winst

Nodig deposit

1

$1

7

$28

 

2

$1

7

$22

 

3

$1

7

$15

 

4

$1

7

$8

 

5

$3

7

$59

 

6

$3

7

$38

 

7

$5

7

$75

 

8

$5

7

$40

 

9

$7

7

$63

 

10

$7

7

$14

 

11

$13

7

$139

 

12

$13

7

$48

$420

13

$21

7

$189

 

14

$21

7

$21

 

15

$35

7

$301

 

16

$35

7

$56

$1204

17

$59

7

$507

 

18

$59

7

$94

 

19

$100

7

$870

 

20

$100

7

$170

$3430


Indien jullie deponeren $420, zullen jullie in het speel kunnen blijven voor tot 12 verliesbrengende draaien van de raad.

Indien jullie deponeren $1204, zullen jullie in het speel kunnen blijven voor tot 16 verliesbrengende draaien van de raad.

Indien jullie deponeren $3430, zullen jullie in het speel kunnen blijven voor tot 20 verliesbrengende draaien van de raad. Onze strategie voor het spelen van roulette op niveau geavanceerde is uitstekend effectief, indien zij gedaan wordt met een deposit van $3430 sinds jullie kunnen in het speel blijven tot 20 verliesbrengende draaien van de raad en jullie kunnen op winst zijn van $170.

Al onze strategien voor het spelen van roulette kunnen uitgetestet worden kostenloos met een account voor plezier en virtueel geld in de casinos, welke wij aanbevolen hebben in de sectie voor top casinos op MyCasinoStrategy.com.

Jullie kunnen deze strategie testen voor het spelen van roulette volledig kostenlos in de online casinos met virtueel geld balance en jullie zullen zelf zien hoe effectief en winstbrengend zij kan zijn.


Tags: roulette , roulette strategie , systemen van roulette  Meer op het voorwerp