Startpagina | POKER, TEXAS HOLD’EM | TEXAS HOLD"EM REGELS | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

TEXAS HOLD"EM REGELS

Texas hold'em poker wordt gespeeld met 52 kaarten en met 2 tot 11 spelers die aan het speel kunnen deelnemen, maar normaalgezien spelen daar minder mensen - ongeveer 8-9. In het begin van het speel van texas hold'em poker zijn te kaarten verwisseld en door de croupier gehakt. Daarna elk speler krijgt een geopend kaart en welk speler de hoogste kaart heeft, dan hij wordt de dealer en draait voor de eerste keer de kaarten.

De poker speler links van de dealer is genoemd kleen blind. Dit betekent dat hij moet een bepaalde som als staak leggen (bijvoorbeeld $1). De speler van links is groot blind en hij moet een staak leggen, dit dubbel zo groot is als de staak van de kleen blind (in ons voorbeeld - $2). Al de anderen spelers op de tafel hebben de mogelijkheid om de deelname in het draaien te wijgeren of de ante staak te betalen - een bepaald som welk het recht geeft om aan het spelen deel te nemen.

In het begin van het speel van texas hold'em poker de dealer verdeeld de eerste kaart van het pakkje om de mogelijkheid te elimineren, dat iemand deze op voorhand gezien heeft en daarna krijgt elk poker speler 2 kaarten. De poker speler, die van links van de groot blind is, leegt als eerste een staak en hij kan de staak van de groot blind (call) betalen of de staak verhogen (raise). Hij kan ook van deelname in dit draaien wijgeren (fold). Deze mogelijkheden zijn voor al de spelers toegangelijk. Een bepaald speler is niet verplicht om een groter staak te leggen als de groot blind behalve als een andere speler de staak daarvoor niet verhoogd heeft. Indien al de poker speler hebben beslissen, dat zij betalen zullen of wijgeren te spelen, dan dit round is beeindigt en de speler kan niet meer zijn staak veranderen.

Er zijn er drie typen van limiet in de staken in de texas hold'em poker:

- Zonder limiet. Wanneer enkel een minimum staak is, welk de poker spelers kunnen leggen, en wat betreft de maximale staak voor elk speler - hij is afhankelijk enkel van het geld, dit hij heeft. Hier is er geen limiet wat betreft het aantaal keren van vergroting van de staak en met hoeveel.

- Pot limiet. Met deze limiet kan de maximale staak niet groter zijn als de som, welke is gesammeld in het pot (het geld, dit de poker spelers hebben in totaal tot nu toe als staak gelegd). Er is geen limiet over het aantaal keren van de vergroting van de staak.

- Fixiert limiet. In de eerste twee rounden de maximum staak kan niet groter zijn van de groot blind (twee keer kleen blind) en de staak kan niet vergrotert zijn meer als drie keer.

Na de eerste round in texas hold'em poker draait de dealer 3 geopende kaarten op de tafel (genoemd flop) en daarna komt de tijd voor het leggen van nieuwe staken. De poker speler welk van links van de dealer is, legt eerst een staak na elk draaien. Indien de eerste poker speler wil niet een staak te leggen (te wachten) dan de speler na hem kan ook kiezen om niet een staak te leggen en zo verder. Nadat een van de spelers kiest om een staak te leggen, moeten al de anderen spelers een beslissing nemen over wat zij zullen doen.

- Om te wijgeren en te verliezen wat zij tot nu toe als staak gelegd hebben (fold)

- Om de staak te betalen, welk voor hen gemaakt is (call)

- Om nog meer de staak te verhogen

In het geval dat sommige spelers beslissen om de staak hoger te maken, wordt de round verder gespeeld tot het moment, waneer al de poker spelers betaald hebben of gewijgerd hebben van verder deelname in het draaien. Indien al de spelers gewijgerd hebben om de hogere staak te betalen, dan gewint degene, die deze gelegd heeft. Indien ten minste een speler de staak betaald heeft, dan komt de volgende round wanneer nog een kaart wordt gedraaid geopend op de tafel (een vierde kaart). De round is dezelfde zoals de laatste. De vijfde round is de laatste en bij deze draait men een vijfde geopende kaart op de tafel en het komt nu nog een keer de tijd voor het leggen van staken.

In het einde van de vijfde round elk van de spelers toont zijn combnatie van 5 kaarten (kombinatie tussen twee kaarten die in zijn hand zijn en de vijf geopende kaarten op de tafel). De speler wie als laatste de staak verhoogd heeft of degene, die op de eerste plaats zit (indien niemand staken na hem gelegd heeft) moet als eerst zijn kaarten tonen. De poker speler wie de hoogste hand heeft, gewint al de staken op de tafel gedurende deze draaien. Indien twee spelers gelijke van kracht handen hebben, wordt de winst tussen bijde in gelijke delen verdeelt.

Het is uitdrukkelijk van belang voor elk speler van texas hold'em poker te weten de kracht van de handen, want in het andere geval zou hij niet zullen weten wanneer hij zich wijgeren moet, wanneer de staak hoger te maken en zo verder en hij zou niet gebruik kunnen maken van een goede hand indien hij zo een heeft. Jullie kunnen de kracht van handen in onze artikel lezen over kracht van handen in texas hold'em poker.

Texas hold'em poker is een uitstekende speel want dit de mogelijkheid aan elk speler geeft om volgens zijn natuur te spelen, het speel te veranderen en zijn strategie dynamisch gedurende het speel te veranderen afhankelijk van zijn tegenspelers, zijn mogelijkheden en veel andere. Het beste bij de texas hold'em poker is dat onafhankelijk van de tijd die jullie hebben gespeeld, altijd daar is plaats voor ontwikkeling en nieuwe dingen, welke jullie kunnen ervaren over het speel en over zich zelf. Jullie kunnen onze artikel lezen - de meest populaire foutjes in texas hold'em poker als ook top 10 adviezen voor texas hold'em poker want daar zullen jullie vinden wertvolle informatie over hoe men zijn speel kan verbeteren en welke foutjes men op elk prijs moet vermijden.


Tags: texas hold'em regels , poker regels  Meer op het voorwerp