Startpagina | POKER, TEXAS HOLD’EM | TEXAS HOLD"EM TOP 10 ADVIEZEN | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

TEXAS HOLD"EM TOP 10 ADVIEZEN

1. Jullie moeten niet elk hand spelen. Wanneer jullie hand is zwaak, moeten jullie gewoon weigeren.

Een hoofdfoutje van bijna al de aanvangende spelers is dat zij spelen elk hand, onafhankelijk daarvan of zij goed of niet is, zij willen enkel aan het speel deelnemen. Indien jullie elk hand spelen, het is heel mogelijk dat jullie heel meer zullen verliezen als indien jullie enkel de goede handen spelen. Jullie moeten geduldig zijn en jullie moeten wachten kunnen tot de juiste hand om deze te spelen.

Hier komt ook een listje van de handen, welke zijn goed voor om te spelen:

- Aas-Aas – dit is de beste hand welk jullie kunnen krijgen;

- Heer-Heer – dit is de tweede beste hand in de texas hold'em poker;

- Dame-Dame – dit is een heel goede hand;

- Jongen-Jongen – dit is een goede hand die een goede kans voor het winnen heeft, behalve een aas, heer of dame komen op de flop;

- Aas-Heer – dit kan ook een zeer goede hand zijn, maar de flop moet op jullie zijde zijn en moet jullie helpen, om een paar van asen of heren te maken. Indien zij van een kleur zijn en jullie geluk hebben, kunnen jullie ook een flush maken;

- Aas-Dame – dit is de volgende goede hand welke jullie kunnen krijgen;

- Heer-Dame – dit is ook een goede hand, maar jullie moeten achten indien in de flop een aas komt;

- Aas-Jongen – dit is een goede hand welke jullie afhankelijk of zij van een kleur is of niet, jullie kunnen wel spelen;

- Heer-Jongen – dit is een goede hand, maar jullie moeten achten indien een aas op de flop komt;

- Dame-Jongen – ook een goede hand maar jullie moeten achten indien een aas of een heer op de flop komt;

- Aas-10 – een goede hand met een kans van straight te maken.

Hier is ook een listje van de handen, bij welke het is beter om een fold te maken - 2-6; 2-7; 3-7; 2-8; 3-8; 2-9; 3-9; 4-9; 2-10; 5-9; 4-7; 4-8; 5-8; 3-6; H-4; H-3; H-2; D-3; D-2; J-2; A-3; A-4.

2. Jullie moeten de juiste poker tafel kiezen volgens jullie budget en jullie bekwaamheden

Een heel vakke foutje van de aanvangende spelers is dat zij op poker tafels met hoge limieten zitten. Op deze tafels zitten de beste spelers, de staken zijn groter en op zo een tafel een aanvangende speler kan heel snel zijn geld verliezen. Als aanvangende speler jullie moeten op tafel met lage limieten spelen, omdat normaalgezien daar spelen de aanvangende spelers. Jullie moeten niet meet professionele spelers spelen, maar met andere aanvangene, omdat op zo een manier jullie kansen om te winnen zullen veel groter zijn.

3. Jullie moeten nooit spelen toen jullie dronken zijn

Na 2-3 drankjes kunnen jullie goed voelen, maar het is altijd zeker dat dit een invloed op jullie speel zal hebben en ook op de beslissingen die jullie maken.

4. Jullie moeten naar het speel kijken ook toen jullie oorde nog niet gekommen is

Jullie moeten de tegenspelers goed kijken, hun acties en reacties want zij willen jullie helpen om een beslissing te nemen over hoe jullie zullen spelen. Het is altijd goed om te weten wanneer jullie tegenspeler blufft en wanneer hij inderdaad een strenge hand heeft. In de meest gevallen kunnen jullie gemakkelijk weten want ook de beste spelers kunnen niet stoppen, om zich te zien laten op een bepaalde manier in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, indien de handen van een speler rillen, zij ademen te snel, zij verzoeken om onfocuseerd te blijven en niet geintereseers, dan hebben zij een strenge hand.

5. Jullie moeten niet bluffen toen het is niet mogelijk en niet nodig

Te veel spelers denken dat het bluffen een deel van het speel van poker is en zij denken dat het nodig is om te verzoeken te bluffen. Jullie moeten behouden dat het bluffen niet altijd een goede idee is en dat dit tot verliezen zal voeren, indien jullie het gewoon zo doen. Het bluffen kan werken enkel bij bepaalde situaties en tegen bepaalde spelers. Bijvoorbeeld indien er spelers zijn, die elke keer betalen de staken, jullie kunnen zelf denken, dat het bluffen tegen zulke spelers volledig zinloos zal zijn.

6. Jullie moeten niet het draaien tot einde spelen, enkel omdat jullie al begonnen zijn en een staak gelegd hebben

Een groot fouthe van de aanvangende poker spelers is om een hand te spelen, wat blijkbaar niet de strengste op de tafel is en blijkbaar niet beter zal worden, gewoon omdat zij al geld in het pot gelegd hebben. Indien jullie denken, dat jullie hand niet een winstbrengende hand zal zijn, dan zou het beter zijn om over het geld te vergeten, welk jullie altijd op de tafel gelegd hebben en zich te weigeren, in plaats van meer te betalen, want op die manier zullen jullie meer geld verliezen.

7. Jullie moeten niet spelen en niet staken leggen op een voorspeelbare wijze

Veel spelers spelen op een en dezelfde manier in de hele tijd toen zij spelen texas hold'em poker. Een goede idee is om jullie wijze van het spelen te veranderen, anders zullen jullie tegenspelers een profiel over jullie bouwen en zullen zij gemakkelijk jullie geld nemen. Jullie moeten op een verschillend wijze spelen - de manier van spelen te veranderen, van tijd naar tijd te bluffen, te spelen zo als men van jullie verwacht en zo verder en zo voort.

8. Jullie moeten de staak hoger maken om de tegenspelers uit het speel te laten gaan wanneer jullie hoge paren hebben

Wanneer men een hoge paar heeft, maken veel spelers het foutje om de staak niet te verhogen voor de flop en op dit manier kunnen zij de tegenspelers uit het speel laten gaan door hun weigeren te laten. Dit betekent dat hoe meer de spelers zijn, hoe groter is de kans iemand met een zwake hand een geluk met de flop te hebben en jullie hoge paar te slaan. De gevolgtrekking is zoals volgend: de hoge paren houden niet van een hoge aantaal van tegenspelers.

9. Jullie moeten op de poker tafel met veel geld zitten

Een goede idee is om een grote budget te hebben, toen jullie op de tafel zitten ook indien jullie niet van plan zijn, om al het geld te vergeven. Jullie moeten op tafel zitten met lage limieten want om dit manier jullie betere kansen zullen hebben om een echt goede hand te ktrijgen, en jullie tegenspelers zullen angstig zijn.

10. Jullie moeten weten wanneer te stoppen

He probleem van veel spelers is dat zij niet weten, wanneer zij moeten stoppen om te spelen en het spel te verlaten. Dit kan jullie veel kosten, want indien jullie niet in een stemming voor het spelen zijn, indien jullie kwaad zijn of razden zijn, dan is het mogelijk, dat jullie verliesbrengende serie nog wat verder zal blijven en ook harder kan worden. Nooit moeten jullie de verliezen terugbrengen verzoeken en indien jullie in een slechte serie zijn, dan is het beter om met het spelen te stoppen. Jullie moeten enkel spelen, wanneer jullie zich goed voelen en in goed stemming zijn, want dan hebben zij jullie beste speel.


Tags: poker adviezen , texas hold'em poker adviezen  Meer op het voorwerp