Startpagina | POKER, TEXAS HOLD’EM | TEXAS HOLD"EM VAKE FOUTEN | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

TEXAS HOLD"EM VAKE FOUTEN

Fout #1: Jullie spelen te veel handen.

De meestal texas hold'em spelers spelen te veel handen. Jullie moeten zeker zijn, dat jullie enkel de goede handen spelen en niet de anderen spelen, bijzonders indien jullie tegen 6-10 tegenspelers spelen. Jullie moeten vermijden de blinden van de zwake handen betalen, enkel omdat jullie hopen, dat jullie iets op de flop zullen krijgen. Dit normaalgezien gebeurt niet en het zal zo zijn, dat jullie het geld voor valse verwachtingen vergeven. Toen jullie texas hold'em poker spelen met veel tegenspelers, jullie moeten bijvoorbeeld de handen als 10-2, D-5 of H-3 niet spelen.

De reden dat de meestal poker spelers te veel handen spelen is want zij gewoon willen spelen, maar niet afwachten totdat goede kaarten gedraait zijn, maar de geduld is heel belangrijk indien jullie willen goed spelen en op texas hold'em poker winnen.

Fout #2: Jullie maken geen gebruik van jullie positie.

De positie van de speler is heel belangrijk bij het spelen van texas hold'em poker. Jullie zullen in de beste positie zijn wanneer jullie de kaarten draaien want jullie zullen de laatste zijn, welk zal beslissen wat te doen en jullie zullen informatie hebben over de handen van jullie tegenspelers. Een verdere positie in de poker betekent dat jullie weinige handen moeten spelen en omgekeerd.

Fout #3: Jullie denken dat jullie een uitstekende poker speler zijn.

Het denken dat jullie een uitstekende texas hold'em poker speler zijn want jullie tegen jullie tegenspelers winnen is niet van gebruik. Dit type van denken zal jullie stoppen om meer te leren over de texas hold'em poker. Texas hold'em poker is een heel moeilijke speel en daar is altijd plaats voor verbetering en altijd het is goed om te lezen, om te reden met de anderen spelers en om meer te leren over het speel.

Fout #4: Jullie zijn te veel emotioneel.

Jullie moeten niet de emoties lated jullie speel te verdoren. De hoofdreden dat de poker spelers failiet gaan is de feite dat zij te emotioneel zijn. De emoties zullen voor jullie een hindernis zijn om rationeel en logish te spelen.

Fout #5: Jullie zijn voorspeelbaar.

Bij het spelen van texas hold'em poker is het heel belangrijk om naar jullie tegenspelers te kijken en de manier te zien, waarop zij spelen, zodat jullie hun acties kunnen voorspelen - dit is een van de doelen van elk ervarene texas hold'em poker speler. Zoals jullie kunnen zelf denken, toen jullie het spelen van de tegenspelers kijken, kijken zij ook jullie speel. Jullie moeten niet jullie speel voorspeelbaar laten worden. Jullie moeten logisch en rationeel spelen in de meestal tijd maar jullie moeten regelmatig de wijze van het spelen veranderen, om jullie tegenspelers te verwarren.

Fout #6: Jullie weten niet wanneer te stoppen.

De meestal van de texas hold'em poker spelers weten niet wanneer zij moeten stoppen om te spelen en vergeten zich. Het is heel belangrijk om te weten wanneer te stoppen en de poker tafel te verlaten en elk speler moet zeker zijn dat hij zich niet vergeet, want dit te veel kan kosten. Er zijn twee gevallen wanneer jullie de poker tafel moeten verlaten - indien jullie te veel gewonnen hebben of indien jullie in een slechte serie zijn. In bijde gevallen is het beter om te stoppen met het spelen voor een dag en op de volgende dag met het spelen voort te zetten.


Tags: texas hold'em foutjes , poker foutjes , poker vakke foutjes  Meer op het voorwerp