Начало | БИНГО | БИНГО ПРАВИЛА | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

БИНГО ПРАВИЛА

Бинго може да се играе или в бинго зали или онлайн и правилата, които се прилагат могат да бъдат различни на различните места. Конкретните правила и изплащания за дадено място могат да бъдат намерени на брошури и флайери, или в случай, че става дума за онлайн бинго зала – правилата би трябвало да са ясно написани на уебсайта на бинго залата, която сте избрали. Общо взето, всички играчи, които искат да вземат участие в игра на бинго трябва да си купят бинго карти, които имат числа от 1 до 90 върху себе си (американското бинго се играе с числа от 1 до 75).

Всяка бинго карта съдържа 24 квадратчета с числа и едно празно квадратче, които са разположени 5 на 5 върху всяка карта. Когато играта започне оператор от бинго залата изтегля произволни числа и ги обявява, като който от играчите, които взимат участие в играта завърши бинго линия първи, печели наградата (линия от 5 числа по хоризонтал, вертикал или диагонал). Числата на бинго картите са произволно поставени в квадратчетата на картата. Всеки играч може да избере бинго картите, които би искал да си купи. Всяка бинго карта е уникална и съществуват серии от по 6000 и дори 9000 уникални бинго карти.

Когато играта на бинго започне, играчите нямат право да си купуват повече бинго карти докато не приключи играта. По време на играта се изтеглят произволни числа и се анонсират от говорител в бинго залата. След като се обяви дадено число, всеки играч трябва да провери дали има това число в своята бинго карта (или бинго карти) и ако го има на една или повече карти, трябва внимателно да го отбележи на картите, на които числото е налице. Това се прави докато един или повече играчи извикат БИНГО. Тогава играта на бинго спира, числата се проверяват и наградата се присъжда на победителя/победителите.

Можете да прочетете нашите бинго съвети където ще намерите интересни и полезни съвети за игра на бинго.


Тагове: бинго , бинго правила , как се играе бинго



  Още по темата