Начало | РУЛЕТКА | РУЛЕТКА ЛАБУЧЕР СТРАТЕГИЯ | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

РУЛЕТКА ЛАБУЧЕР СТРАТЕГИЯ

Лабучер стратегията за игра на рулетка е също така наречена системата на задраскване. Тази стратегия за игра на рулетка има няколко вариации, но в най-простата й форма трябва да запишете на лист хартия серия нарастващи числа, например – 1 2 3 4 5 6. Сериите може да са къси или дълги и не е необходимо да са последователни; вместо това могат да изглеждат по този начин – 1 1 2 2 3 5 8. За да започнете да прилагате стратегията за игра на рулетка, трябва да вземете лист хартия, където да запишете числата. При стратегията за игра на рулетка на Лабучер трябва да заложите на цвят по свой избор (червено или черно) и да залагате на него до края на цикъла на залагане. Всяко едно от числата в серията представлява паричната сума или чипове, които играчът на рулетка трябва да заложи.

Пример 1:

Нека да напишем на лист хартия следната серия – 1 2 3 4 5 6.

В този случай първият ви залог ще бъде сумата от първото и последното число в серията – 1 + 6 = $7.

Ако спечелите, трябва да задраскате първото и последното число от серията (числата, които сумирахме преди това – 1 и 6). След като ги зачертаем, серията ни ще изглежда по този начин – 2 3 4 5, и следователно следващият ни залог ще бъде отново $7 – сумата на първите и последните числа от серията (2 + 5 = 7). Ако спечелите отново, ще зачертаете 2 и 5 и серията ще изглежда по този начин – 3 4. Следващият ви залог ще бъде 3 + 4 = $7 и ако спечелите отново, ще зачертаете 3 и 4 и вече няма да разполагате с числа в серията си, което означава, че сте изиграли една игра.

Пример 2:

Серията, която избрах и написах на лист хартия е – 1 2 3 4 5.

Първият ми залог ще бъде $6 (1 + 5 = $6). Ако го загубя, трябва да добавя загубения залог от $6 към края на серията, за да изглежда тя по този начин – 1 2 3 4 5 6. Вторият ми залог ще бъде $7 (1 + 6 = $7). Да кажем, че изгубя отново, което означава, че трябва да добавя 7 към серията и тя ще изглежда по този начин – 1 2 3 4 5 6 7. Следващият ми залог ще бъде $8 (1 + 7 = $8) и ако този път спечеля, ще задраскам първото и последното число от серията – 1 и 7. След това, серията ще изглежда по този начин – 2 3 4 5 6 – и следващият ми залог ще бъде $8 (2 + 6 = $8). Ако спечеля отново, ще задраскам 2 и 6 и серията ще бъде 3 4 5. Продължавам да залагам дотогава, докато всички числа в серията бъдат задраскани и след това серията ще е пълна. Ще видите, когато това се случи, и ще се убедите, че винаги генерирате печалба.

Друг вариант на Лабучер стратегията за игра на рулетка е обратната Лабучер стратегия за игра на рулетка. При този вариант трябва да добавите едно число към края на серията, след като спечелите, и да зачертаете първото и последното число от серията, след като спечелите и да зачертаете първото и последното число от серията, след като загубите.

Можете да тествате тази стратегия за игра на рулетка напълно безплатно в онлайн казината с виртуален паричен баланс и сами ще се убедите колко ефективна и доходоносна може да бъде.

ТЕСТВАЙТЕ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ С ВИРТУАЛНИ ПАРИ
НАТИСНЕТЕ ТУК 


Тагове: рулетка , рулетка система , рулетка стратегия  Още по темата