J

JACKPOT - Голяма печалба.
JOKER - Карта, която е wild.
JUICE - Комисион, който се взима от казиното.