T

TABLE HOLD - Сумата, която дадена маса е събрала от играчите.
TAP OUT - Да изгубите парите си и да спрете да играете.
THREE OF A KIND - Три еднакви карти (например, три аса).
TOURNAMENT - Състезание между двама или повече играчи за определен период от време.
TRONC - Кутия, където играчите могат да пускат бакшиши за крупието.