G

GROSS WINNINGS - Общи печалби (включително залози и печалба).