Начало | ПОКЕР, ТЕКСАС ХОЛДЕМ | ТЕКСАС ХОЛДЕМ ПРАВИЛА | The information on this website is provided solely for use on your own responsibility | (Articles contain sponsored links)

ТЕКСАС ХОЛДЕМ ПРАВИЛА

Тексас холдем покер се играе с 52 карти и от 2 до 11 играчи могат да вземат участие в играта, въпреки, че обикновено се играе от по-малки групи от хора (около 8-9). В началото на играта на тексас холдем покер, картите се разбъркват и се цепят от крупието. След това, всеки играч получава по една открита карта и, който играч има най-силната карта, става дилър и раздава картите на първото раздаване.

Покер играчът от ляво на раздаващия се нарича малък блинд. Това означава, че е задължен да заложи предопределена сума (например $1). Играчът от ляво на него е голям блинд и той е задължен да заложи залог, който е двойно по-голям от малкия блинд (в нашия пример - $2). Всички останали играчи на масата имат възможност да се откажат от участие в раздаването или да платят анте залог – определена сума, която им дава право да вземат участие в играта.

В началото на играта на тексас холдем покер, раздаващият отделя първата карта от тестето за да се елиминира възможността някой да я е видял предварително, и след това всеки покер играч получава по 2 карти. Покер играчът, който се намира от ляво на големия блинд, залага първи и той може или да плати големия блинд (call) или да повиши залога (raise). Той може също да се откаже от участие в това раздаване (fold). Тези възможности са достъпни за всички играчи. Даден играч не е задължен да заложи по-голям залог от големия блинд освен ако друг играч вече не е повишил залога преди това. Ако всички покер играчи са решили дали да платят или да се откажат, тогава този рунд завършва и играчът не може да променя залога си повече.

Има три вида лимит на залозите в тексас холдем покер:

- Без лимит. Когато има само минимален залог, който покер играчите могат да поставят, а що се отнася до маскималния залог за всеки играч – той, изцяло, зависи от парите, с които разполага той. Тук няма ограничение по отношение на това колко пъти и с колко може да се повиши залога.

- Пот лимит. С този лимит, максималния залог не може да надвиши сумата, която е събрана в пота (парите, които покер играчите са заложили, общо, до момента). Няма ограничение за това колко пъти може да бъде повишен залога.

- Фиксиран лимит. В първите два рунда, максималният залог не може да бъде по-голям от големия блинд (два пъти малкия блинд) и залогът не може да бъде повишаван повече от три пъти.

След първия рунд в тексас холдем покера, дилърът раздава 3 открити карти на масата (наречени флоп) и след това идва време за поставяне на нови залози. Покер играчът, който седи от ляво на раздаващия, залага пръв след всяко раздаване. Ако първия покер играч реши да не залага (да изчака), тогава този след него може да избере да не залага също и така нататък. След като някой играч реши да постави залог, всички останали трябва да вземат решение за това какво да направят:

- Да се откажат и да загубят това, което са заложили до момента (fold)

- Да платят залога, който е направен преди тях (call)

- Да повишат още повече залога

В случай, че няколко играчи решат да повишат залога, рунда продължава до тогава докато всички покер играчи са платили или са се отказали от понататъшно участие в раздавенето. Ако всички играчи са се отказали да платят по-високия залог, тогава печели този, който го е поставил. Ако поне един играч е платил залога, тогава идва следващ рунд когато още една карта се раздава отворена на масата (четвърта карта). Той протича по същия начин като предния. Петия рунд е последен и в при него се раздава пета открита карта на масата и отново идва време за поставяне на залози.

В края на петия рунд, всеки от играчите показва своята комбинация от 5 карти (комбинация между двете карти, които са в руката му и петте открити карти на масата). Играчът, който последен е повишил залога или този, който седи на първа позиция (в случай, че никой не е поставил залози след него), трябва, пръв, да покаже своите карти. Покер играчът, който има най-силната ръка, печели всички поставени залози на масата по време на това раздаване. В случай, че двама играчи имат еднакви по сила ръце, печалбата се разделя помежду им по равно.

Изключително важно за всеки играч на тексас холдем покер е да знае силата на ръцете защото иначе няма да знае кога да се откаже, да вдигне залога и т.н, и съответно няма да може да се възползва от добра ръка, в случай, че има такава. Можете да намерите силата на ръцете в нашата статия за сила на ръцете в тексас холдем покер.

Тексас холдем покер е страхотна игра защото дава възможност на всеки играч да играе според своя характер, да променя играта и стратегията си динамично по време на играта в зависимост от своите опоненти, техните способности и много други. Най-хубавото при тексас холдем покера е, че независимо колко време сте играли, винаги има място за развитие и нови неща, които можете да научите за играта и за себе си. Можете да прочтете нашите статии - най-популярните грешки в тексас холдем покер както и топ 10 съвети за тексас холдем покер защото там ще намерите ценна информация за това как можете да подобрите играта си и какви грешки трябва да избягвате на всяка цена.


Тагове: тексас холдем правила , покер правила  Още по темата